Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Besöksnäring

Besöksnäringen i Laxå kommun är betydande och viktig. Laxå som ort är ett etablerat rastställe med flera restauranger, bensinstationer, hotell samt handel. Cirka 10 000 bilar passerar Laxå per dygn på E20.

Runt om i Laxå kommun finns det besöksnäringsföretag som är inriktade på naturturism. Det har sin grund i att kommunen till 80 % består av stora skogar samt många fina sjöar.

Tivedens nationalpark är juvelen i kronan och runt den finns de flesta besöksnäringsföretagen.

Den 22 mars 2017 beslutade tt enhälligt kommunfullmäktige att utropade Laxå kommun hela kommunen till ekoturismområde. Vi har först i Sverige med att en hel kommun är ekoturismområde och det namngavs till Tiveden Ekotruismområde.

Besöksnäringen är en viktig faktor för den lokala landsbygdsutvecklingen och det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra turistens upplevelse, öka företagens lönsamhet och skapa fler jobb. För att lyckas behöver Sveaskog, som är den klart dominerande skogsägaren i Tiveden, ta sociala hänsyn till besöksnäringen och idka ett återhållsamt skogsbruk där många turister rör sig. Det har Sveaskog sagt sig vara villiga till och har avsatt 2000 hektar runt parken för att där bedriva ett hyggesfritt skogsbruk så att turisternas upplevelse av vildmark inte påverkas negativt.

Information och kontaktuppgifter till besöksnäringsföretagen i Tiveden finns på www.tiveden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Per Angelstam, som är tvärvetenskaplig forskare och knuten till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) med inriktning på kunskapsproduktion och lärande för hållbara landskap, har skrivit en rapport : "Tivedens skogslandskap som grön infrastruktur för landsbygdsutveckling: intressentanalys och förslag (2017)".

Du kan ladda ner rapporten här:

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Hans Traav