Laxå kommun
Laxå kommun

Arbetsmarknadsåtgärder

Laxå kommun arbetar aktivt med individer som står långt från arbetsmarknaden genom olika arbetsmarknadsåtgärder.

Vi strävar efter att fler personer skall komma närmare arbetsmarknaden och eller påbörja utbildning både både grundläggande- och gymnasienivå. Ungdomar, långtidsarbetlösa och nyanlända är för kommunen prioriterade målgrupper.

Unga mellan 16-20 år som ej har slutfört gymnasiet eller inte påbörjat studier på gymnasieskolan omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunens arbetsmarknadssamordnare arbetar med denna målgruppen.Läs mer om kommunens arbete med unga 16-20 till fliken till höger.

Våra handledare/coacher arbetar med att stärka deltagare i studie- och arbetsförberedande aktiviteter och är en länk mot både interna som externa arbetsgivare och myndigheter

Kommunen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen när det gäller våra nyanlända. Kommunen kartlägger och följer upp personer som är i etableringsprocessen och efter för att se om kommunen kan bistå med någon hjälp, exempelvis i form av praktik eller en anpassad anställning så som exempelvis nystartsjobb eller instegsjobb. Integrationskonsulenten hjälper dig som är ny i Sverige.

Just nu pågår nedan projekt finansierat av Länsstyrelsen

Asyl- en del av Laxåmodellen är ett projekt som i form av tidiga insatser för asylsökande, genom så kallade tia - medel. Projektets syfte är att inkludera nya invånare i Laxå kommun och vänder sig till samtlga asylsökande i kommunen. Insatsen sker i samverkan med bland annat Hyresgästföreningen och studieförbundet vuxenskolan. Projektet pågår till 30 juni 2020


Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Therese Hellström

Text

Kontaktuppgifter:

Enhetschef

Jessica Vidberg

Tfn: 0584-47 31 15

Arbetsmarknadssamordnare

Therese Hellström

Tfn:0584-47 33 80

Jobbcoach/handledare

Åsa Törnkvist

Tfn: 0584-47 33 84

Jobbcoach/handledare

Bengt Fridstråle

Tfn: 0727221199

Integrationskonsulent

Elias Esber

Mobil: 073-0319764