Laxå kommun

Sevärdheter

I Laxå kommun och i Tiveden - Norra Vätternområdet finner du en mängd olika sevärdheter. Naturen med nationalparken, skogarna och sjöarna är väl kanske vår största tillgång, men även kulturen är levande och har i många fall anor långt tillbaka i tiden.

Tivedens nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det starkt kuperade och vilda skogslandskapet, de vackra skogssjöarna, jätteblocken vid Stenkälla, utsikten från Trollkyrkobergen samt badstranden vid Vitsand gör Tivedens nationalpark till en av landets mest sevärda

Getaryggen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservatet Getaryggen är en del av Bosjöåsen, en rullstensås med mycket markerad profil i Laxå kommun. Den har alltid legat ovanför högsta kustlinjen, vilket innebär att den aldrig utsatts för vågornas nedbrytande kraft som sina släktingar nere i slättbygderna Därför har den kvar sin ursprungliga form, hög och smal med branta sidor.

Juarbergen

Juarbergen består av en landskapsmosaik med skogsklädda, delvis grovblockiga moränpartier.

Kråksjöåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bergslagsleden och Munkastigen går en bit uppe på den mäktiga Kråksjöåsen, en osvallad rullstensås som tack vare att den alltid varit ovanför högsta kustlinjen behållit sina vassa "getryggsform".

Rockebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Rockebro, mellan Laxå och Askersund, har inlandsisen skapat ett spännande och märkligt landskap med åsryggar, kullar och sänkor. Här finns dessutom flera arter av sällsynta växter.

Skagershultsmossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skagerhultsmossen är en av Mellansveriges största högmossar. Här finns små gölar, fuktiga mossar, svajande gungflyn, svarta dråg och glesa kantskogar.

Vargavidderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vargaviddernas naturreservat erbjuder vidsträckta myrar, storblockiga gammelskogar och den näringsfattiga sjön Gryten med sina många stenblock, som sticker upp ovan vattenytan.

Lillängens naturpark

Lillängens naturpark är ett område i Hasselfors med en unikt bestånd av lövträd och blommor. Våren börjar med blåsippor i alla färger för att sedan nästan se snöbeklädd ut av vitsippor. Här finns också ett bestånd av Bok som är ovanlig så här lång norr ut i landet.

Boramossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här är det den döda veden som ger skogen sin speciella karaktär och det är ett gott livsrum för den tretåiga hackspetten. I områdets höga luftfuktighet trivs också många sällsynta vedlevande lavar och mossor.  

Pippelåsarna

Grov asp, bukettformig björk och bastanta tallar präglar skogen i Pippelåsarnas naturreservat. Pippel­åsarna är en så kallad lövbränna – ett gammalt brandfält där skogen fått utvecklas fritt sedan en skogsbrand drog genom området i början av 1920-talet. 

Rankemossen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mossen sträcker sig så långt ögat når. Det är ödebygd och vildmarkskänsla och tystnaden bryts bara av fåglarnas ensliga rop.  

Tutterskulle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid Tutterskulle finns resliga gamla tallar i ett vilt skoglandskap med branta hällar och stora stenblock, men också en stilla tjärn och en mosse. Glöm bara inte att kasta en pinne på Lasses bål! 

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson

Vitsandsbadet i Tivedens nationalpark

Nationalpark och naturreservat

I Laxå kommun finns flera naturreservat med Tivedens nationalpark i spetsen. Samtliga är väl värda ett besök!