Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Hemkommunen ska löpande under året hålla sig informerad kring folkbokförda ungdomar som fyllt 16 men inte 20 år som fullgjort sin skolplikt men inte påbörjat eller fullföljt en utbildning på ett program i gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program då denne fått ut ett examensbevis (29 kap § 9 skollagen). Därmed ingår elever som har studiebevis/gymnasieintyg efter avslutad utbildning.

Kommunen skall även erbjuda lämpliga individuella åtgärder som i syftar till att i första hand återuppta sina studier.

Anmälan av elev med studiebevis/gymnasieintyg samt avbrottselev, görs av respektive skola via blanketten nedan:

Anmälan av elev till kommunala aktivitetsansvaretPDF

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Therese Hellström 2019-02-13 14.43

KAA-ansvarig, Laxå kommun

Arbetsmarknadssamordnare

Therese Hellström

tfn: 0584- 47 33 80

Besöksadress: Postgatan 3,

695 30 Laxå (mitt emot kommunhuset)


Länkar:

DUAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Kommuner och Landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster