Laxå kommun
Laxå kommun

Eldningsförbudet i Örebro län upphävt 15 augusti 2018 kl. 8.00

Länsstyrelsen beslutade den 3 juli 2018, med stöd av 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (2003:789), att föreskriva förbud mot all eldning utomhus. En tillfällig föreskrift, 18FS 2018:6, meddelades även.

Länsstyrelsen gör nu bedömningen, i samråd med räddningstjänsterna, att det för närvarande inte finns skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud. Det tidigare meddelade beslutet och föreskriften om eldningsförbud ska därför upphävas. Beslut om att eldningsförbudet upphör, träder i kraft 15 augusti 2018, klockan 8.00.

Örebro län har haft nederbörd under den senaste veckan och brandrisken i länet har gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur brandrisksynpunkt.

Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna uppmanar dock fortsatt till försiktighet vid grillning eller eldning utomhus. Anledningen är att det fortfarande är torrt i de nedre marklagren.

Länsstyrelsens beslut om upphävande av eldningsförbud i Örebro län finns här >>PDF

Länsstyrelsens föreskrift finns här >>PDF

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-08-16 14.05