Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Trygghetsundersökning 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har med jämna mellanrum genomfört enkätundersökningar om individers uppfattning om trygghet och säkerhet. Syftet är att kunna bidra till bättre kunskap om hur befolkningen i olika delar av Sverige, i olika åldrar och med olika bakgrund, ser på sin egen trygghet och säkerhet och vad som upplevs som hot och risker.

I höst är det åter dags för just en sådan undersökning. Från Laxå kommun kommer 800 personer i åldrarna 18-79 år att slumpmässigt väljas ut till undersökningen.

Trygghetsundersökningen genomförs som en enkät och skickas ut fysiskt via post med hjälp av Statistiska Centralbyrån, SCB. Det är även SCB som har hand om insamling och sammanställning av svar på uppdrag av MSB. De frågeområden som täcks av undersökningen är: olyckor, samhällsstörningar, informationssäkerhet och förväntningar på samhället.

Mer information om undersökningen finns här>>

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-09-04 14.21