Laxå kommun
Laxå kommun

Kulturplan Laxå kommun för åren 2019-2022 – Allmänt samråd

Välkommen att lämna dina egna, skolklassens, föreningens eller företagets synpunkter på Laxås kommande kulturplan.

På uppdrag från kommunfullmäktige har kulturenheten och kulturchef arbetat fram ett förslag till kulturplan för åren 2019-2022. Arbetet har pågått under 2018, bland annat i olika dialogforum och workshops där anställda i kommunen, förtroendevalda politiker, föreningsliv, kulturaktiva och konstnärer samt en fokusgrupp med ungdomar. En arbetsgrupp inom kulturenheten tillsammans med representanter för de politiska partierna har sedan diskuterat det förslag som nu finns framtaget för samråd.

Kommunen tycker att kulturfrågorna är viktiga att belysa och formulera inför framtiden. Kulturen griper in i vårt hela liv. Genom ett kulturplan som är ett styrande politiskt dokument får Laxå kommun och dess innevånare ett bidrag till färdriktningen mot ett hållbart samhälle.

Dokumentet är ganska omfattande för att kunna beskriva och visa på hur kommunen i olika sammanhang ska arbeta. En kortfattad version kommer att sammanställas för vardagligare sammanhang och göras tillgängligt både i pappersform och på Laxå kommuns hemsida.

Välkomna med era funderingar och synpunkter på förslaget till plan, dock senast till den 17 maj.

Här kan du ta del av förslaget till kulturplan >>PDF

Lämna er synpunkter till kommunstyrelsen i Laxå kommun via e-post kommun@laxa.se eller till Laxå kommun, kommunstyrelsen, 695 80 Laxå.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-04-05 17.25