Laxå kommun
Laxå kommun

Pressmeddelande

Centralskolan får bra betyg från Skolinspektionen

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning vid Centralskolan i Laxå och meddelar följande:

Undervisning
Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värde.

Trygghet och studiero
Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

Bedömning och betygssättning
Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning.

Rektors ledarskap
Rektorn följer upp och analyserar skolenhetens kunskapsresultat och värdegrundsuppdraget integreras i undervisningen. Rektorn leder och organiserar också det pedagogiska arbetet utifrån ett tydligt fokus på skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Däremot visar granskningen att rektorn inte leder ett strategiskt jämställdhetsarbete utifrån läroplanens jämställdhetsuppdrag.

  • Vi är naturligtvis glada för höga betyg men slår oss inte till ro. Vi vill fortsätta att utveckla skolan, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsen ordförande.
  • Jag menar att Skolinspektionens höga betyg är ett mått på det långsiktiga och framgångsrika arbete som bedrivs för att öka skolresultaten. Det är många som ska ta åt sig av det höga betyget. Jag tänker först och främst på lärare och rektor som jobbar stenhårt för att ge alla barn och ungdomar en bra start i livet, säger Katarina Holmsten, skolchef i Laxå kommun. Självklart tar vi till oss att det arbete vi genomfört avseende jämställdhet inte räcker utan vi också behöver strukturera det på ett bättre sätt.

Se bifogat beslut från Skolinspektionen >>PDF

Kontaktpersoner:
Katarina Holmsten, skolchef, Laxå kommun, tfn 0584-47 33 83
Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, tfn 070-580 93 92

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-10-22 07.51