Laxå kommun
Laxå kommun

Arbete med Laxån

Som ett steg i arbetet med att uppnå god ekologisk status för Laxån så kommer borttagning av betongklackar att genomföras. Dessa är ett vandringshinder. Därefter kommer strömfåran att återställas till naturlig miljö med grus och sten för att främja vandringsvägar och lekplatser.

Arbetet påbörjas den 11 november och beräknas pågå i cirka 4 veckor.

Arbetet utförs av NCC och Laxå Kommunfastigheter på uppdrag av Laxå Kommun.

Kontaktperson är:

Mattias Looström

Tfn: 0584-47 35 00

Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-11-16 14.27