Laxå kommun
Laxå kommun

Lokala allmänna råd och publiktak på 50 personer

För att bromsa smittspridningen gäller nu lokala allmänna råd, och ett publiktak på 50 personer i Örebro län.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Örebro län har ökat kraftigt den senaste tiden, och belastningen ökar på hälso- och sjukvården. Fler patienter med covid-19 är inskrivna inom slutenvården, och antalet smittade personer ökar inom särskilda boendeformer för äldre, SÄBO. Det krävs därför extra åtgärder, utöver de som redan gäller i hela landet.

Folkhälsomyndigheten har därför, i samråd med smittskyddsläkaren i Örebro län, idag (3 november 2020) fattat beslut om lokala allmänna råd för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Länsstyrelsen i Örebro län har hockså fattat beslut om att publiktaket på 50 personer kvarstår för allmänna sammankomster.

Beslutet gäller från och med den 3 november till och med den 24 november, men det kan förlängas.

De allmänna råden innebär bland annat att du som bor och, eller vistas i Örebro län, uppmanas att avstå från inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum, gym etc. att avstå från idrottsträningar, och om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll.

Mer information om de lokala allmänna råden.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2020-11-03 14.22