Laxå kommun

Tillkännagivade kommunfullmäktige 24 maj

Kommunfullmäktige i Laxå sammanträder onsdagen den
24 maj, klockan 17.30 på Kulturens hus, Laxå.

Fullständig föredragningslista finns på kommunens digitala
anslagstavla.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Välkomna!

Arne Augustsson
ordförande

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson