Laxå kommun
Laxå kommun

Demensboenden


Vård och omsorg i demensboende är alltid behovsprövat, och utgår från den enskildes individuella behov och diagnos. Ansökan görs till biståndshandläggarna som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Rätten till att få flytta till ett demensboende innebär inte någon egentlig rätt att välja boende. Däremot tar biståndshandläggaren hänsyn till önskemål, vilka tillgodoses i möjligaste mån.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-10-15 12.47

Ramundergården

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Biståndshandläggare
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.