Laxå kommun
Laxå kommun

Serviceboende

Serviceboende finns på Björkhagen i Laxå. Här arbetar personalen i hemvårdsgrupper som besöker de som bor på Björkhagen. Hjälpen du får syftar till att stärka dina resurser att leva ett självständigt liv. Personalen arbetar för att främja och stödja det du kan. Det kan till exempel vara:

Personlig omvårdnad

Personlig hygien
Påklädning, avklädning
Uppstigning, läggning
Tillsyn

Service

Matdistribution
Restaurang
Inköp av dagligvaror
Hjälp med tvätt
Hjälp med städning

Vård och omsorg i serviceboende är alltid behovsprövat, och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan görs till biståndshandläggarna som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Hemvårdspersonalen åker även hem till de som fortfarande bor hemma, som då har olika insatser beviljade att utföra i det egna hemmet. Läs mer om detta under rubriken hemtjänst.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-10-15 12.47

Björkhagen

Björkhagen

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Biståndshandläggare
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.