Laxå kommun
Laxå kommun

Tivedsgården

I Finnerödja ligger Tivedsgården, som är ett äldreboende med 12 lägenheter för särskilt boende.

Vårdpersonalen som arbetar på Tivedsgården är undersköterskor och vårdbiträden. Förutom personlig omvårdnad tillagar personalen all mat och sköter all städ och tvätt.

För den medicinska vården ansvarar sjuksköterskan. En arbetsterapeut ansvarar för att de boende får de hjälpmedel de behöver.

Från Tivedsgården utgår hemtjänsten i Finnerödja-Tived samt en distriktsköterska.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-07-02 11.17

Tivedsgårdens särskilda boende

Tivedsgårdens särskilda boende

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Tivedsgården
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Besöksadress
Kyrkvägen 10, Finnerödja
Tfn: 0584-47 33 74 (avdelningen)
Tfn: 0584-47 33 76 (hemvården)
Tfn: 0584-200 24 (nattpersonalen)

Enhetschef
Anne-Lie Widén
Tfn: 0584-47 32 26

Sjuksköterska
Tfn: 0584-47 31 27

Arbetsterapeut
Tfn: 0584-47 32 69