Laxå kommun
Laxå kommun

Öppen verksamhet

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-07-02 11.20

Centrumtorget i Laxå

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
695 80 Laxå

Enhetshef för anhörigstöd, Träffpunkt 14, Frivilligcentralen, uppsökande verksamhet samt väntjänsten:
Berit Persson
Tfn: 0584-47 32 52

Enhetschef för servicelaget och fixartjänsten:
Jessica Vidberg
Tfn: 0584-47 31 15

Anhörigstödjare:
Annelie Lindberg
Tfn: 0584-47 33 98

Träffpunkt 14:
Tfn: 0584-128 70

Frivilligcentralen:
Tfn:0584-47 33 98

Servicelaget:
Tfn: 0584-47 33 66 

Fixartjänsten:
Tfn: 0584-47 33 66