Laxå kommun
Laxå kommun

Ensamkommande barn och unga

Om du är under 18 år och kommer till Sverige för att söka asyl, utan att dina föräldrar eller någon annan vuxen som tagit över föräldrarnas ansvar för dig är med, räknas du som ensamkommande barn.

Mottagande av ensamkommande barn

Migrationsverket bestämmer i vilken kommun du får bo. När du kommer till den kommunen, är det kommunen som får ansvar för att ordna så att du får någonstans att bo.

En överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige har träffats mellan Laxå kommun och Migrationsverket. Överenskommelsen gäller både pojkar och flickor.

Anvisningskommun

Överenskommelsen om att ta emot ensamkommande barn innebär att Laxå kommun är en anvisningskommun. I anvisningskommuner bor barnen tills de får besked i asylärendet, eller fyllt 18 år. De som får uppehållstillstånd och uppnått myndig ålder bor ofta kvar i anvisningskommunen. Det är kommunen som i fortsättningen har ansvar för att se till att dessa får den hjälp och det stöd de behöver och har rätt till enligt lagen.

Vem har ansvaret för de ensamkommande barnen?

Kommunstyrelsen, social- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och överförmyndaren ansvarar, utifrån gällande lagstiftning, för sina respektive uppgifter i mottagandet. Det är viktigt att skapa ett omsorgsfullt mottagande för dessa barn och ungdomar.

Stödboendet Ester

I Laxå kommun finns stödboendet Ester som består av stöd-, träning- samt utslusslägenheter. Stödboende fungerar som förberedelse för vuxenlivet. Till vilken del av boendekedjan man tillhör baseras på varje ungdoms behov, och hur långt man kommit i sin självständighet. Stödboendet Ester hör till ensamkommande barn och unga (EKB/EKU), integraion- och arbetsmarknadsenheten.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-07-02 11.01

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Stödboendet Ester
Ensamkommande barn och unga
Integration- och arbetsmarknadsenheten
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 1-3
695 30 Laxå
Tfn: 0584-47 33 93, 47 32 27

Enhetschef
Jessica Vidberg
Tfn: 0584-47 31 15
Mobil: 072-571 37 27 

Samordnare
Madelene Remes
Tfn: 0584-47 33 92
Mobil: 072-579 90 90

Överförmyndarfrågor:
Sök information genom överförmyndarkansliet i Kumla.
Tfn: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se