Laxå kommun
Laxå kommun

Avlösarservice

Om du är anhörig eller familjehemsförälder till någon med funktionsnedsättning, har du möjlighet att ansöka om avlösarservice i hemmet. Kontakta LSS-handläggaren för mer information om hur du ansöker. Kontaktuppgifterna hittar du till höger på den här sidan.

Vad menas med avlösarservice?

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få möjlighet till avkoppling, och möjlighet till aktiviteter utanför hemmet.

Avlösarens uppgift

Avlösarens uppgift är omvårdnad av den person som har funktionsnedsättning. Avlösarservice ska förts och främst ske i hemmet, och ersätta förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-07-02 11.04

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Områdeschef IFO/LSS
Madelene Maxe
Tfn: 0584-47 31 31

Enhetschef personliga assistenter, kortis
Stefan Schön
Tfn:0584-47 33 89

Enhetschef daglig verksamhet, gruppboenden LSS samt socialpsykiatri
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19

LSS-handläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

LSS-handläggare
Kia Andersson-Kvist
Tfn: 0584-47 32 63

Tfn-tid vardagar kl. 8.30-9.30