Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Bygga nytt, ändra eller riva

När du bygger, ändrar, river en byggnad eller ändrar marken påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta oss. I Bygglovsguiden kan du läsa om de vanligaste åtgärderna och vad som gäller för dem. Vad händer när du ansöker? När du söker bygglov eller gör en anmälan så startar vi ett ärende. Processen för ditt ärende ser lite olika ut beroende på vad det gäller. Här nedan kan du se hur processerna ser ut för ansökan om lov (bygglov, rivningslov eller marklov) och anmälan. För enklare bygglovsärenden krävs inte alltid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd. Grannar behöver bara tillfrågas för vissa ansökningar när det saknas detaljplan eller när ansökan innebär ett avsteg från detaljplanens bestämmelser. Lovhandläggning steg för steg Handläggning anmälan steg för steg Börja inte bygga innan du har startbesked! Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att ansökan är komplett och inom fyra veckor ska startbesked ges i ett anmälanärende. När det gäller lov- och anmälanärenden är det viktigt att tänka på att du aldrig får börja att bygga, riva eller gräva innan du ha fått ett startbesked. Ligger ditt byggprojekt inom strandskyddat område? Om ditt lov- eller anmälanärende också kräver strandskyddsdispens är det bra om du ansöker om dispens först. Alla beslut om strandskyddsdispenser som fattas av Sydnärke miljö- och byggnämnd ska godkännas av länsstyrelsen. Ritningar och andra handlingar Till din ansökan eller anmälan behöver du skicka in underlag för att vi ska kunna handlägga ärendet. Under bygglovsguide finns exempel på de vanligaste typerna av projekt som kräver lov eller anmälan. Där finns också exempel på vilka typer av handlingar du behöver skicka in. Tänk på att dina ritningar ska vara fackmässigt utförda. Ofta är det bäst att anlita en arkitekt för att ta fram ritningar. Avgifter Kommunen tar ut en avgift för sin handläggning av din ansökan/anmälan. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Du hittar en länk längst ner på den här sidan till kommunens e-tjänst där du också hittar den gällande taxan. Kommunens bygglovsrelaterade e-tjänster Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Bygglovavdelningen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon bygglovsfrågor:   0583-82041 Telefontider: Tisdagar 10.00-11.30, Torsdagar 13.00-14.30 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Arash Vahdati