Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Fritid och kulturFörstora bilden

Kultur och fritid

Kultur och fritid tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde och leds av verksamhetschef för samhällsutvecklingsverksamheten.

Verksamheten ansvarar för att ge kommunens invånare ett brett och rikt kulturliv och utveckla Laxås kulturella identitet och profil. Uppdraget är nära knutet till profileringen i Vårt Laxå, så kultur- och kulturutveckling berör såväl det dagliga utbudet inom kultur- och fritidsområdet som för den övergripande planeringen för stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurshushållning i kommunen. Organisatoriskt finns inom enheten Laxå bibliotek, skolbiblioteken och Allaktivitetshuset med fritidsklubb och fritidsgård.

Allmänkultur

Här finns kommunens kulturutbud i form av arrangemang och den verksamhet som bedrivs av studieförbund och föreningsliv. Enheten medverkar till att ge stöd för att främja och samverka med föreningar och privata aktörer för att utveckla bredd och utbud inom området. Offentliga kulturarrangemang anordnas i viss omfattning. Den viktiga basen för allmänkulturen i kommunen finns hos de olika föreningarnas ideella arbete och bland de professionellt verksamma kulturarbetarna.

KonsthallenFörstora bilden

Bibliotek

I kommunen finns ett folkbibliotek, Laxå bibliotek, med besöksadress Postgatan 13, Laxå. Biblioteket har ett brett utbud av litteratur och annan media, tillgång till publika datorer och till samhällsinformation. Biblioteket har en inbjudande barnhörna med sagorum. Här arrangeras även konstutställningar i utställningssalen som också kan användas för möten och föreläsningar.

Det finns för närvarande tre bemannade skolbibliotek.

Konsthall

I bibliotekets källarplan finns vår konsthall, tidigare benämnd som hörsalen. Konsthallen är ett nytillskott i kommunens kulturliv där vi återkommande arrangerar konstutställningar i egen regi eller i samarbete med gallerier, föreningar eller enskilda konstnärer. Konsthallen som även inrymmer möjligheter för föreläsningar och programverksamhet fick under 2019 en uppgradering i form av ommålning, ny anpassade belysning och nya möbler.

Biblioteket inrymmer även en mindre utställningslokal för pop up-utställningar.

Fritid

Det rika föreningslivet i kommunen ger goda möjligheter för att kunna aktivera sig. Här finns utbud och möjligheter för alla åldrar både individuellt och i lagidrotter. Här finns elljusspår, idrottshallar och idrottsplatser som ägs och drivs i samarbete mellan kommunen och föreningslivet.

Broschyr för dig som är ny i Laxå kommun och vill veta mer om Laxås utbud! Här finns samlad information om verksamheter i Laxå för både barn och vuxna.

Välkommen till Laxå, broschyr

Verksamhetschef
Jessica Vidberg
0584-47 31 15

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl