Laxå kommun
Laxå kommun

Synpunkter och klagomål

För att ta tillvara medborgarnas, brukarnas synpunkter och klagomål samt för att kunna utveckla och förbättra kvaliteten i kommunens verksamheter vill Laxå kommun gärna ha synpunkter, vare sig det gäller beröm, klagomål eller övriga synpunkter.
 
Så här kan du lämna synpunkter och klagomål: 
Via nedanstående webbformulär.
Blankett för att lämna synpunkter finns på biblioteket och i växeln på kommunhuset.
Du kan vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att kontakta dig för att berätta hur vi hanterar din synpunkt.
 
Allt registreras 
Alla synpunkter och klagomål registreras och ska besvaras av ansvarig verksamhet.
Om namn och adress eller e-postadress lämnas kommer verksamheten meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.
Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.
Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt lämna ut handlingen.
 
Registrerade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagens (OSL) bestämmelser.

 
PolicyPDF

Formulär

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-18 17.21