Laxå kommun
Laxå kommun

Kultur

Allmänkulturen i Laxå kommuns regi består av följande delar:

Kulturutveckling

Tillsammans med engagerade i föreningsliv, företag och andra verkar kommunen för att utveckla och skapa förutsättningar för att ge Laxå kommuns innevånare ett rikt kulturliv. Med stöd till arrangörsutveckling, utställningssamarbeten och programverksamhet. Vi samarbetar lokalt, regionalt och nationellt för att utveckla kultur för alla. Laxå kommun har antagit en kulturplan som omfattar alla kulturområden och även för hur kommunen ska använda sig av cultural planning, där kultur är en del i samhällsplaneringen och platsutveckling

Konst och offentlig gestaltning

Vi vill ge Laxå kommun ett vitalare konstliv och kunna ge mer konst i det offentliga rummet. Lokala konstnärer och kulturaktörer har stor betydelse för detta. Att också låta utifrån kommande intryck är viktigt därför välkomnar vi gärna artists in residence och samarbetar regionalt och nationellt. En policy för offentlig gestaltning är antagen.

Kulturskola

Laxå kommun samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan och erbjuder alla barn från åk 4 till åk 9 kostnadsfri undervisning i bl.a. instrument och sång, teater, film, poddradio-produktion och inspelningsteknik. En flexibel kulturskola som hörsammar önskemål och utvecklar nya idéer. Kulturskolan finns i Allaktivitetshuset.

Studieförbund

Kommunala bidrag utbetalas till de sex studieförbund som har verksamhet i Laxå kommun. De anordnar studiecirklar och olika kulturprogram. Mycket av arbetet sker i nära samarbete med de folkrörelser och organisationer som är medlemmar i de olika studieförbunden.

Laxå museum

Bruks- och hembygdsmuseet med samlingar sköts av Ramundeboda-Laxå hembygdsförening. De brukar ha öppet några helger under sommaren, men kan även ordna visningar andra tider. Kommunen står för vissa driftkostnader, till exempel el och yttre underhåll.

Kulturrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statens kulturråd kallas i dagligt tal Kulturrådet. Deras övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen som regering och riksdag beslutar om.

Region Örebro län

Den regionala kulturpolitiken spelar stor roll för Laxå kommun. Förutom de regionala kulturpolitiska målen finns här också resurser för kommunens kulturutveckling. Vi samarbetar med de regionala kulturkonsulenterna och regionbiblioteket. Inom det regionala kulturområdet finns också Länsteatern, Länsmusiken och Länsmuseet inom kommunens samverkan.

Sidansvarig: Julia Fantenberg Persson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson