Laxå kommun
Laxå kommun

Ekonomi och budget

Ekonomienheten på Laxå kommun arbetar med olika frågor som rör budget, uppföljning av budget samt fakturahantering. Vill du läsa de olika dokumenten eller veta mer om hur du kan få dina fakturor via auotgiro eller elektronisk kan du läsa mer via rubrikerna till vänster.

Under rubriken "Ekonomiska rapporter" finns både budget och verksamhetsplaner samt delårsrapporter och årsredovisningar.

Sidansvarig: Anna Håkansson

Uppdaterad av: Anna Eriksson