Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Säkerhet och krisinformation

Kommunens ansvar

Kommunen har alltid ansvar för sina medborgare. Det gäller även vid en större inträffad olycka, samhällsstörning eller katastrof. En kris inträffar sannolikt inte så ofta, men kommunen behöver vara förberedd för att kunna hantera både små och stora krissituationer. När krisen väl inträffar, drabbar det alltid en kommun. Kommunen måste därför ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett antal principer som kort beskrivs nedan.

Ansvarsprincipen
Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden, ska också ansvara för den i en krissituation.

Likhetsprincipen
Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under en krissituation som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen
Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå, och kommunerna har det lokala ansvaret.

Kommunen ska kunna leda och organisera sina verksamheter även vid en krissituation. För det har kommunen en krisledningsorganisation.

Postadress:
Laxå kommun
Säkerhet och kris
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Säkerhetssamordnare
Charlotte Nilsson
Tfn: 0584-47 31 76
Mobil: 076-135 78 58

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Charlotte Nilsson