Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsens ledningsorganisation består av sex enheter med chefer direkt underställda kommunchefen. Dessa chefer och kommunchefen utgör kommunledningsgruppen.

Kommunledningsgruppens uppgift är att ta ansvar för kommunens vision och mål, vara ett stöd till politiken samt att utarbeta arbetsformer för processer och ta ansvar för verkställighet.

Kommunledningsgruppen består av:


Kommunchef
Ingmar Unosson
0584-47 31 03

Socialchef
Madelene Maxe

Skolchef
Katarina Holmsten

Ekonomichef
Carola Jonsergårdh Karlsson

HR-chef, tillförordnad
Rebecka Schön

Verksamhetschef Samhällsutveckling
Jessica Vidberg

Utvecklingschef
Hans Traav

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson