Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Folkhälsoarbetet i Laxå kommun

Fem kommuner i södra Örebro län (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) har tecknat en överenskommelse med Region Örebro län kring samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018 – 2023. I överenskommelsen står även att ”Ett länsdelsgemensamt folkhälsoteam med förutsättningar att arbeta tvärsektoriellt och på strategisk nivå och med akademisk folkhälsokompetens ska inkluderas i folkhälsoarbetet". I södra Örebro län finns därför Sydnärkes folkhälsoteam som arbetar i alla fem kommunerna, med Lekeberg som värdkommun. För att läsa mer om folkhälsoarbetet i din kommun och södra länsdelen hänvisar vi till

Folkhälsoenhetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där kan du läsa mer om hur folkhälsoarbetet i södra Örebro län är organiserat, vad folkhälsoteamet har för uppdrag och vad som är aktuellt i länsdelen. Du kan också klicka dig vidare för att ta del av våra nyhetsbrev, folkhälsodata samt slutrapporter från några av de projekt och interventioner som genomförts.

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Hans Traav