Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Anhörigstöd

Anhörigstöd riktar sig till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående person som exempelvis är långvarigt sjuk, äldre, har funktionsnedsättning, missbrukar eller har psykisk ohälsa. Anhörigstödet syftar till att på olika sätt underlätta för dig utifrån dina behov. Stödet ska leda till ökad livskvalitet, både för dig som anhörig och den du hjälper eller stödjer.

Du är alltid välkommen att ringa kommunens anhörigstödjare.

Anhörigstödjare nås via:

Tel: 070-386 76 35

E-post: Solängen

Växel: 0584-47 31 00

De hjälper dig att hitta den typ av anhörigstöd som passar dig och dina behov bäst.

Dekorativ

I nuläget erbjuder vi:

Studiecirklar med olika teman anordnas för anhöriga. Innehållet vägleds i stor utsträckning utifrån behov.

Kontakta anhörigstödjare på:

Tel: 070-386 76 35

E-post: Solängen

Du som ger stöd, vård eller omsorg till en närstående är välkommen på anhörigcafé, där vi träffas samtalar och delar erfarenheter med varandra.

Plats: Ramundergårdens dagverksamhet Postgatan 17–19

Tid: 10.30-12.00

I vår ses vi: måndag 26/2, måndag 25/3 måndag 22/4, måndag 27/5

För deltagande krävs anmälan till Laxå kommuns anhörigstödjare.

Kontakta anhörigstödjare på:

Tel: 070-386 76 35

E-post: Solängen

Vid behov av avlastning, exempelvis växelvård kontakta biståndshandläggare för ansökan.

Kontaktas via Laxå kommuns växel:

Tel: 0584-47 31 00

Vid behov av anhörigstöd som berör barn och unga 0–18 kontakta Laxå kommuns familjecentral. Där finns kurator, samt andra professioner såsom BVC-sköterska, MVC-sköterska och pedagog.

Kontakta Laxå kommuns familjecentral via:

Tel: 0584-47 31 28

kurator: 0584-47 31 00 (växel)

Lokalt demensteam - samverkan mellan kommun och region

Studieförbund – samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Föreningen för psykiatriskt samarbete i Örebro län

Länkar

Här finner du länkar med anhörigstöd för dig som är anhörig till någon med intellektuell funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, kognitiv svikt, beroendeproblematik, psykisk ohälsa och åldersrelaterad problematik.

Nationellt kompetenscentrum

På uppdrag av regeringen ska Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) driva ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Det är ett uppdrag som Nka haft sedan 2008. Uppdraget har successivt utökats. Verksamhetsområdet omfattar idag alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning.

Läs mer på Nationellt kompetenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående kan du behöva stöd för egen del.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas riksförbund

Partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Läs mer på Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhöriglinjen: 0200–23 95 00

Jourhavande medmänniska

Jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

Läs mer på Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

Erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar där.

Läs mer på Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FUB Örebro län

För personer med intellektuell funktionsnedsättning och anhöriga.

Tel: 070-299 64 04

Läs mer på FUB Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Autism Örebro län

Verkar för att öka kunskap, sprida budskap, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser i Örebro län.

Läs mer på Örebro län - Autism Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FUB

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv.

Tel: 08-508 866 00

Läs mer på FUB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Autism Sverige

Verkar för att öka kunskap, sprida budskap, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser.

Tele: 08-420 030 50

Läs mer på Autism Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbund Attention
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF

Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och skapar gemenskap

Tel: 08-128 986 20

Läs mer på Riksförbund Attention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syskonkompetens

En samlingsplats för alla som är intresserade av att ta del av kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning.

Läs mer på Syskonkompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kompetenscentrum

På uppdrag av regeringen ska Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) driva ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Det är ett uppdrag som Nka haft sedan 2008. Uppdraget har successivt utökats. Verksamhetsområdet omfattar idag alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning.

Läs mer på Nationellt kompetenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående kan du behöva stöd för egen del.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas riksförbund

Partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Läs mer på Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhöriglinjen: 0200–23 95 00

Jourhavande medmänniska

Jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

Läs mer på Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

Erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar där.

Läs mer på Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro län
Hjärnskadekoordinator

Hjärnskadekoordinator är en resurs för den som är 18 år eller äldre och har drabbats av en förvärvad hjärnskada. Finns även till för anhöriga.

Tel: 019-602 57 40

Läs mer på Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län
Förvärvad hjärnskada

En länsförening för personer med förvärvad hjärnskada, anhöriga och stödjande. Vi arbetar för personer med förvärvad hjärnskada och dess anhöriga.

Tel: 019-673 21 35

Läs mer på Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cancerfonden
Cancer – anhörig

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas ensamt. Som närstående kan du vara ett stort stöd genom att finnas vid den sjukes sida och visa omtanke.

Läs mer på Cancerfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Förvärvad hjärnskada

En organisation för den med förvärvad hjärnskada och anhöriga.

Tel: 08-447 45 30

Läs mer på Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kompetenscentrum

På uppdrag av regeringen ska Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) driva ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Det är ett uppdrag som Nka haft sedan 2008. Uppdraget har successivt utökats. Verksamhetsområdet omfattar idag alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning.

Läs mer på Nationellt kompetenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående kan du behöva stöd för egen del.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas riksförbund

Partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Läs mer på Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhöriglinjen: 0200–23 95 00

Jourhavande medmänniska

Jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

Läs mer på Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

Erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar där.

Läs mer på Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demensam
Samverkansmodell för demensvård och omsorg

För personer med demenssjukdom, anhöriga och de som arbetar med demensvård/ omsorg finns det behov av att samla de olika riktlinjerna och rekommendationerna. Det behövs också förklaringar till olika processer samt ett sätt att lättare hitta olika dokument som ingår i utredning, uppföljning och omvårdnad av personer med demenssjukdom.

Läs mer på Demensam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alzheimers Sverige
Anhörig- och patientorganisation

Alzheimer Sverige är en rikstäckande anhörig- och patientorganisation som grundades 1986 för att ge råd och stöd till personer med Alzheimers sjukdom, och andra kognitiva sjukdomar, samt deras närstående.

Läs mer på Alzheimers Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkinsonförbundet
Förbättra förhållandena för Parkinsondrabbade och anhöriga

En ideell och demokratisk organisation som verkar för att förbättra förhållandena för personer med Parkinson eller med Parkinsonliknande symtom, och deras anhöriga.

Tel: 08-666 20 70

Läs mer på Parkinsonförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt demenscentrum (SCD)
Demens - övergripande information

SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

Tel: 08-690 58 00

Läs mer på Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ung anhörig
Till förälder med demenssjukdom

Förmedlar vilket stöd anhöriga kan få, viktiga dokument att ordna med, lagar och regler samt inte minst fakta om de olika demenssjukdomarna. Kunskap är nyckeln till att förstå det som händer med föräldern.

Läs mer på Ung anhörig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kompetenscentrum

På uppdrag av regeringen ska Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) driva ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Det är ett uppdrag som Nka haft sedan 2008. Uppdraget har successivt utökats. Verksamhetsområdet omfattar idag alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning.

Läs mer på Nationellt kompetenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående kan du behöva stöd för egen del.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas riksförbund

Partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Läs mer på Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhöriglinjen: 0200–23 95 00

Jourhavande medmänniska

Jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

Läs mer på Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

Erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar där.

Läs mer på Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SPUTNIK

Barn och unga som anhöriga till någon som dricker eller använder droger

Verksamhet för anhöriga (barn/unga 0–20 år och deras föräldrar) till någon som dricker för mycket, använder narkotika eller missbrukar medicin

Telefon: 019-21 10 00

Läs mer på Örebro kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AHA
Anhörig hjälper anhörig

För anhörig till någon med beroendeproblematik inom alkohol, droger, läkemedel eller spel. Erbjuder anhörigträffar, rådgivning, utbildningar och stödtelefon. AHA är en partipolitisk, religiöst obunden och ideell förening som samarbetar med många olika instanser och nivåer inom Örebro län.

Tel: 070-677 68 85

Läs mer på AHA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Al-Anon och Alateen
Anhörig till alkoholist

Al-Anon är den enda världsomspännande gemenskapen som erbjuder ett program för tillfrisknande, för anhöriga till alkoholister.

Tel: 070-610 96 61

Läs mer på Al-Anon och Alateen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödlinjen för spelare och anhöriga
Första hjälpen vid spelmissbruk

Stödlinjen för spelare och anhöriga erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som har problem med spel om pengar eller är anhörig till någon som spelar på ett sätt som skapar problem.

Tel: 020-81 91 00

Läs mer på Stödlinjen för spelare och anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kompetenscentrum

På uppdrag av regeringen ska Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) driva ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Det är ett uppdrag som Nka haft sedan 2008. Uppdraget har successivt utökats. Verksamhetsområdet omfattar idag alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning.

Läs mer på Nationellt kompetenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående kan du behöva stöd för egen del.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas riksförbund

Partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Läs mer på Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhöriglinjen: 0200–23 95 00

Jourhavande medmänniska

Jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

Läs mer på Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

Erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar där.

Läs mer på Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FPS
Föreningen för Psykiatriskt Samarbete Örebro län

Anhörigförening som stödjer en närstående med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. Verksamma i hela länet och har en styrelse som består av medlemmar med mycket erfarenhet av att vara anhöriga och även personer från vårdande och rehabiliterande yrken. Föreningen startades 1987 av föräldrar med vuxna barn inom slutenvård, öppenvårdspsykiatri och rehabilitering.

Tel: 070-320 48 14

Läs mer på FPS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kuling

Vänder sig till barn och tonåringar i Region Örebro län som har en förälder som har eller har haft psykisk sjukdom.

Tel: 070-602 26 86

Läs mer på Kuling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området, som arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden.

Läs mer på NSPH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MIND
Psykisk ohälsa – övergripande

Minds uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete.

Tel: 020-85 20 00 (Föräldralinjen)

Läs mer på MIND Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SHEDO
Ätstörning och självskadebeteende

Ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och närstående samt arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Läs mer på SHEDO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kompetenscentrum

På uppdrag av regeringen ska Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) driva ett långsiktigt nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Det är ett uppdrag som Nka haft sedan 2008. Uppdraget har successivt utökats. Verksamhetsområdet omfattar idag alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning.

Läs mer på Nationellt kompetenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående kan du behöva stöd för egen del.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas riksförbund

Partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Läs mer på Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhöriglinjen: 0200–23 95 00

Jourhavande medmänniska

Jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

Läs mer på Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

Erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar där.

Läs mer på Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreicentrum

Populärvetenskaplig tidskrift om äldre och åldrande.

Läs mer på Äldreicentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mind
Äldre-linjen

Äldrelinjen riktar sig till den som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med.

Tel: 020-22 22 33

Läs mer på Mind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anhörigstödjare är:
Anna Sahl
Lilian Bohlin

Telefon: 070-386 76 35

E-post: Solängen

Växel: 0584-47 31 00

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Arash Vahdati