Laxå kommun
Laxå kommun

Kontaktuppgifter

Övergripande

Socialchef
Madelene Maxe
Tfn: 0584-47 32 43

Nämndsekreterare
Maria Löfving
Tfn: 0584-47 31 76

Controller
Jan Hallemark
Tfn: 0584-47 32 34

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

1:e socialsekreterare
Tfn: 0584-47 31 50
Telefontid vardagar kl. 10.00-11.00.
Övriga socialsekretare nås på ovanstående telefontid genom växeln (0584-47 31 00).

Assistent
Annette Gustafsson
Tfn: 0584-47 31 91

Biståndshandläggare
Tfn: 0584-47 32 66
Tfn: 0584-47 32 63
Telefontid vardagar kl. 8.30-9.30

Budget- och skuldrådgivare
Åsa Löfvenhaft
Tfn: 0584-47 32 11
Telefontid vardagar kl. 8.00-10.00

Funktionshinder och socialpsykiatrin

Enhetschef LSS
Stefan Appel
Tfn:0584-47 33 89

Enhetschef socialpsykiatri och LSS
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19

Äldreomsorgen

Enhetschef Gläntan/Solhöjden/sjuksköterska
Anne Makkonen
Tfn:0584-47 32 92

Enhetschefer Ramundergården
Anna-Karin Gruffman Arne
Tfn: 0584-47 31 30
Henrik Westerling
Tfn: 0584-47 31 90

Enhetschef Edegården/Tivedsgården
Anne-Lie Widén
Tfn: 0584-47 32 26

Enhetschef hemtjänsten Björkhagen/Laxå/Citysöder
Björn Sundström
Tfn: 0584-47 32 94

Enhetschef bemanningsenheten och nattpatrullen
Marie Louise Fahlander
Tfn: 0584 - 47 31 56

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ann-Christine Andersson-Leeman
Tfn: 0586-481 34

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Katarina Olsson
Tfn: 0586-620 59

Anhörigstödteam i Laxå
Annelie Lindberg
Tfn: 0584-47 33 98

Bostadsanpassningshandläggare
Siv Lamprecht
Tfn: 0584-47 31 66

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-10-09 13.29