Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Kontaktuppgifter

Övergripande

Socialchef
Madelene Maxe
Tfn: 0584-47 32 43

Nämndsekreterare
Annette Gustafsson
Tfn: 0584-47 31 91

Controller
Jan Hallemark
Tfn: 0584-47 32 34

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

1:e socialsekreterare
Arnela Bogaljevic
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)
Telefontid vardagar kl. 10.00-11.00.
Övriga socialsekretare nås på ovanstående telefontid genom växeln (0584-47 31 00).

Assistent
Annette Gustafsson
Tfn: 0584-47 31 91

Biståndshandläggare
Socialpsykiatrin och korttidsboende tfn: 0584-47 32 66
Äldreomsorg och LSS, tfn: 0584-47 32 63
Äldreomsorg, särskilt boende, tfn: 0584-47 32 66
Äldreomsorg, city söder och Björkhagen, 0584-47 31 61
Telefontid vardagar kl. 10.00-11.00


Budget- och skuldrådgivare
Budget och skuldbrevlåda
Tfn: 0584-47 32 11
Telefontid måndagar och onsdagar kl. 10.00-12.00.

Familjecentralen
Jessica Gunnarsson (pedagog)
Tfn: 0584-47 31 97
Andrea Zarske-Borowski (kurator)
Tfn: 0584-47 31 28

Funktionshinder och socialpsykiatrin

Enhetschef LSS
Stefan Appel
Tfn:0584-47 33 89

Enhetschef socialpsykiatri och LSS
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19

Äldreomsorgen

Enhetschef Gläntan, sjuksköterskor, rehabilitering
Anne Makkonen
Tfn:0584-47 32 92

Enhetschefer Ramundergården
Anna-Karin Gruffman Arne
Tfn: 0584-47 31 30
Henrik Westerling
Tfn: 0584-47 31 90

Enhetschef hemtjänsten Björkhagen/Laxå/Citysöder
Victoria Martinez Cubas
Tfn: 0584-47 32 94

Enhetschef bemanningsenheten och nattpatrullen
Marie Louise Fahlander
Tfn: 0584 - 47 31 56

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Jaana Carlsson
Tfn: 0586-481 34

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Moa Rosengren
Tfn: 073-920 44 87

Demenssköterska
Petra Lundqvist
Tfn: 0584-47 31 20

Anhörigstödjare
Annelie Lindberg
Tfn: 0584-47 33 98

Bostadsanpassningshandläggare
Albin Mauritzon
Direkt: 0585-482 95
Växel: 0585-487 00


Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson