Laxå kommun
Laxå kommun

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Laxå kommun består av hemvård samt olika slags boenden. Det finns särskilda boenden, demensboenden, serviceboende samt korttidsvård.

Du som är äldre har rätt att ansöka om hjälp, om du inte själv eller på annat sätt kan tillgodose dina behov för att uppnå skälig levnadsnivå. Hjälpen inom äldreomsorgen är alltid behovsprövat, och utgår från den enskildes individuella behov och diagnos.
 
Biståndshandläggare utreder och beslutar om insatserna, och dess omfattning. Dina behov avgör rätten till hjälp, och behovet styrs av vad du klarar och inte klarar i din vardag.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2020-04-23 14.15

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Äldreomsorgen
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.