Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Samverkan angående ungdomsfrågor

Som ett led i kommunens arbete med ungdomsfrågor sker samverkan bland annat genom BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Här träffas kommunens säkerhetssamordnare och fritidskonsulent (som har ett gemensamt uppdrag gällande ANDTS-prevention (Alkohol, Narkotika, Doping, tobak och spel) samt kommunens IFO chef (Individ och familjeomsorg) samt näringslivsutvecklare och polis. Gruppen träffas några gånger om året för samverkan och gemensam lägesbild gällande brottssituationen.

Tyvärr har butiker och restauranger i Laxå utsatts för snatterier, skadegörelse och stök av besökande skolelever som avvikit från skolan. Detta trots att det under skoltid inte är tillåtet att lämna skolans område. Detta innebär att elever inte ska vistas på restauranger eller i butiker när det fortfarande är skoldag och de ska vara på plats i skolan. Detta gäller även raster och håltimmar.

Som ett led i arbetet har BRÅ tagit fram ett brev till föräldrar på sex olika språk som kan laddas ner via länkarna nedan. Ladda gärna ner det och ta ett samtal med dina barn om vad som sker under skoltid och vad som förväntas av dem.

Alla våra butiker och företagare vill att det ska gå bra för kommunens ungdomar. Bland annat är det de som ska fortsätta arbeta i och driva våra företag framöver. Under vårterminen besöker ett antal företag skolan och fritidsgården för dialog kring vad vi kan åstadkomma tillsammans för ökad trivsel och trygghet.


Sidansvarig: Anna Wiktorsson

Uppdaterad av: Anna Wiktorsson