Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Studie- och yrkesvägledare Centralskolan

Laxå kommun har en studie- och yrkesvägledare för grundskolan och grundsärskolan.

Studie- och yrkesvägledare för gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns vid Alléskolan i Sydnärkes utbildningsförbund.

I studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter ingår bland annat att informera och vägleda eleverna inför fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Studie- och yrkesvägledning ingår i skolans undervisning i alla årskurser. Studie- och yrkesvägledaren träffar eleverna första gången i årskurs 5 för att informera om betydelsen av val av moderna språk inför framtida gymnasiestudier.

Studie- och yrkesvägledaren träffar därefter återkommande eleverna för information i grupp och för enskilda samtal. De flesta mötena sker i årskurserna 8 och 9. Eleverna får information om olika yrkesval och gymnasieprogram samt om vilka betyg som kan krävas för att eleverna ska kunna bli antagna till det program de önskar.

Grundskolan har i uppdrag att samverka med gymnasiala utbildningar som eleven fortsätter till. Skolan ska också samverka med arbetsliv och närsamhälle.

I Laxå kommun har eleverna i årskurserna 8 och 9 sammanlagt 10 dagars PRAO, (praktisk arbetslivsorientering) varav fem dagar under vårterminen i årskurs 8 och fem dagar under höstterminen i årskurs 9. Hanteringen av PRAO-platser är därför ytterligare en viktig del i studie- och yrkesvägledarens arbete, och studie- och yrkesvägledaren har regelbunden kontakt med kommunens näringsliv.

Alla som har frågor om eller synpunkter på ovanstående information är mycket välkomna att ta kontakt, i första hand via mejl. Studie- och yrkesvägledaren vill gärna bidra till elevernas fortsatta utveckling inom såväl studie- som yrkesval.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Studie- och yrkesvägledare
Emma Davidsson
695 80 Laxå

Besöksadress:
Idrottsvägen 3

Tfn:
0584-47 31 67

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl