Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Centralskolan

Grundskola och förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Grundskolan är obligatorisk för alla barn. Verksamheten bedrivs för närvarande med F-6 organisation i Finnerödja och F-3 organisation på Saltängsskolan i Laxå.  Årskurs 4-9 anordnas för elever på Centralskolan.

Information om svenska skolan på lite olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskolor i kommunen

Finnerödja skola
Centralskolan

Saltängsskolan
Förskoleklass-årskurs 3,
skolbarnomsorg

Finnerödja skola
Förskoleklass-årskurs 6,
skolbarnomsorg

Centralskolan
Årskurs 4-9

Griffeltavla

Lovskola - Världens chans att plugga ikapp och höja betygen för dig som går i årskurs 8 och 9.

Intresserad?

Hör av dig till Amanda Widmark.

  • En kommun som tar emot barn/elever från annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets/elevens hemkommun. Beräkningen har samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

    I de fall en elev antagen till grundsärskolan har omfattande behov av särskilt stöd, finns det möjlighet att fakturera bidragsbelopp med tillägg för faktiskt kostnad. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Interkommunal ersättning 2024

Förskola

156 141 kr per år

Pedagogisk omsorg

54 978 kr per år

Fritidshem

51 233 kr per år

Förskoleklass

60 451 kr per år

Grundskola 1-3

99 421 kr per år

Grundskola 4-6

130 082 kr per år

Grundskola 7-9

111 985 kr per år

Anpassad grundskola

271 545 kr per år

Ersättning till fristående huvudmän är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen.
I beloppet ingår kompensation för administration samt moms med tre respektive sex procent. Beloppen är framräknade per kalenderår och går att dela på tolftedelar. I samband med bokslut kommer en avstämning att göras mot faktiskt utfall. Detta betyder att om den kommunala verksamheten överskridit sin budget kommer den fristående verksamheten kompenseras för detta.

I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Belopp till fristående huvudman 2024

Förskola

170 474 kr per år

Pedagogisk omsorg

58 860 kr per år

Fritidshem

55 937 kr per år

Förskoleklass

66 000 kr per år

Grundskola 1-3

108 548 kr per år

Grundskola 4-6

142 023 kr per år

Grundskolan 7-9

122 265 kr per år

Anpassad grundskola

296 473 kr per år

Kulturrådet - Skapande skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SIRIS, ett Internetbaserat verktyg för ökad insyn i skolans värld!
SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem och är en informationstjänst med samlad information om skolors kvalitet och resultat.
Information om SIRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat.
Information Salsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldraalliansen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FMN föräldraföreningen mot narkotika Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - Hur går det till när man hör av sig till Bris? I Bris nya film "Du är viktig" får du snabbt och lätt koll på hur Bris jobbar och hur vi kan hjälpa. Vi har lång erfarenhet av att prata med barn och unga. Vi lyssnar, ger råd och stöd - och vi vet vilka rättigheter du har.

Film Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl