Laxå kommun

Grundskola och förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Grundskolan är obligatorisk för alla barn. Verksamheten bedrivs för närvarande med F-6 organisation i Finnerödja och F-3 organisation på Saltängsskolan i Laxå.  Årskurs 4-9 anordnas för elever på Centralskolan.

Kommunens skolenheter hittar du under rubriken grundskolor.

Information om svenska skolan på lite olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Kulturrådet - Skapande skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SIRIS, ett Internetbaserat verktyg för ökad insyn i skolans värld!
SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem och är en informationstjänst med samlad information om skolors kvalitet och resultat.
Information om SIRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat.
Information Salsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldraalliansen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FMN föräldraföreningen mot narkotika Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - Hur går det till när man hör av sig till Bris? I Bris nya film "Du är viktig" får du snabbt och lätt koll på hur Bris jobbar och hur vi kan hjälpa. Vi har lång erfarenhet av att prata med barn och unga. Vi lyssnar, ger råd och stöd - och vi vet vilka rättigheter du har.

Film Länk till annan webbplats.