Laxå kommun
Laxå kommun

Ikääntyneiden palvelut

Vähemmistölain mukaan hallintoalueeseen kuuluvan kunnan tulee pyydettäessä tarjota vanhustenhoitopalvelut suomen kielellä.

Suomenkieslisten vanhustenhoitopalvelujen kehittäminen Laxån kunnassa on työn alla. Suomenkielisten palvelujen tarve tulee ilmaista haettaessa vanhustenhoidon piiriin.

Äldre

Enligt minoritetslagen ska en kommun som ingår i förvaltningsområdet erbjuda den som begär det, inom ramen för kommunal äldreomsorg, service och omvårdnad av personal som behärskar finska.

Det pågår ett arbete för att utforma service för äldre på finska.

Finsktalande uppmanas att ta kontakt och framföra önskemål och behov gällande service på finska.

Sidansvarig: Linda Wallgren

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2020-07-15 08.30

Laxå kommuns logga för Finskt förvaltningsområde

Laxå, en del av det
Finska förvaltningsområdet