Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Ikääntyneiden palvelut/Service för äldre

Vähemmistölain mukaan hallintoalueeseen kuuluvan kunnan tulee pyydettäessä tarjota vanhustenhoitopalvelut suomen kielellä.

Suomenkielisten vanhustenhoitopalvelujen kehittäminen Laxån kunnassa on työn alla.

Tällä hetkellä suomalaista ruokaa tarjotaan satunnaisesti ja suomalaisia juhlapäiviä ja pyhiä huomioidaan.

Vanhustenhoito ja kirjasto tekevät myös tiivistä yhteistyötä. Kirjastossa on tarjolla suomenkielistä kirjallisuutta ja suomenkielisiä aikakauslehtiä niitä toivoville.

Suomenkielisten palvelujen tarve tulee ilmaista haettaessa vanhustenhoidon piiriin.

Service för de äldre

Enligt minoritetslagen ska en kommun som ingår i förvaltningsområdet erbjuda den som begär det, inom ramen för kommunal äldreomsorg, service och omvårdnad av personal som behärskar finska.

Det pågår ett arbete för att utforma service för äldre på finska.
I nuläget serveras finsk kost sporadiskt och de finska högtiderna uppmärksammas.
Äldreomsorgen har även ett nära samarbete med biblioteket, där man erbjuder finsk litteratur och finska tidskrifter till de som önskar det.

Finsktalande uppmanas att ta kontakt och framföra önskemål och behov gällande service på finska.

Vanhustenhoitoa tarjotaan Laxån kunnassa kotihoitona ja erilaisissa asumisyksiköissä, joita ovat hoitokoti, dementiahoitokoti, palveluasuminen ja lyhytaikaishoito.

Sinulla, joka olet ikääntynyt on oikeus hakea apua kun omat voimasi eivät enää riitä turvaamaan kohtuullista elintasoa.

Vanhustenhoidon perustana on avun tarve. Kun haetaan vanhustenhoidon piiriin, arvioidaan hakijan yksilölliset tarpeet ja diagnoosi.

Avuntarpeen käsittelijä selvittää ja tekee päätöksen tuen laadusta ja laajuudesta. Oikeus apuun määräytyy sen perusteella selviääkö hakija arjestaan itsenäisesti vai ei.

Laxån kunnan asumisyksiköt

Hoitokoti: Edegården, Ramundergården och Tivedsgården.

Dementiahoitokoti: Ramundergården

Palveluasuminen: Björkhagen

Lyhytaikaishoito: Gläntan

Tietoa vanhustenhoidon palvelujen hakemisesta Länk till annan webbplats.

Mitä varten omaistuki on?

Autatko omaistasi arjessa selviämisessä? Toisen ihmisen auttaminen tuo iloa ja merkitystä elämään, mutta joskus voi tulla raskaita hetkiä. Silloin voi tuntua hyvältä, että on saatavilla tukea tilanteeseen. Antamasi apu on korvaamattoman tärkeää paitsi hänelle, jota autat myös kunnalle. Sen takia haluammme tarjota sinulle tukea ja mahdollisuuden omaan aikaan.

Kuka on omainen?

Omaisella tarkoitetaan henkilöä, joka auttaa sellaista perheenjäsentä, sukulaista tai ystävää, joka on pitkäaikaisesti sairas, jolla on toiminnallinen rajoite tai päihdeongelma/riippuvuus ja joka ei enää selviä arjesta ilman apua. Omainen voi olla puoliso, vanhempi, lapsi, lapsenlapsi, samassa taloudessa asuva, ystävä tai muu läheinen.

Mitä omaistuki on?

Omaistuella tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea omaiselle. Kaikki tilanteet ovat omanlaisiaan, siksi on tärkeää että tuki on yksilökohtainen kokonaisuus, jossa voi tarpeen mukaan yhdistää erilaisia tukimuotoja. Jollekin voi riittää tieto siitä, että joku soittaa tasaisin väliajoin ja kysyy, kuinka omainen voi. Joku toinen voi tuntea tarvitsevansa omaa aikaa ja kenties mahdollisuutta matkustaa pienelle matkalle. Tarkoitus on, että tuki mahdollistaa paremman elämänlaadun sekä omaiselle että avunsaajalle.

Tuki voidaan kohdistaa suoraan omaishoitajalle. Esimerkkejä tästä ovat keskustelutuki, omaispiiiri, koulutus. Tällaiset tukimuodot ovat maksuttomia eikä niiden saamiseen tarvita tukipäätöstä. Tuki voidaan myös kohdistaa hoitoa tarvitsevalle niin, että myös omainen saa tukea, esimerkkejä tästä ovat päivätoiminta ja lomittaminen. Osa tukitoimista on tarveperustaisia, joiden saaminen edellyttää avuntarpeen käsittelijän selvitystä, esimerkiksi lyhytaikaishoito, kotipalvelu.

Erilaisia omaistuen tukimuotoja

Neuvonta ja tuki

On saatavilla neuvontaa ja tukea keskusteluavun muodossa. Jos toivot keskusteluapua, ota yhteys omaistukeen.

Omaispiiri

Piiritoiminta aloitetaan, kun kysyntää on. Piiriin osallistuminen on maksutonta. Piirissä käsiteltävistä aiheista päättävät osallistujat itse. Jos piiriin osallistuminen edellyttää lomittajaa, tulee otaa yhteyttä omaistukeen.

Lomituspalvelu

Maksuton lomituspalvelu käsittää 3 tuntia viikossa, jos kotipalvelun tukitoimia ei ole ennestään käytössä. Me lähetämme hoitajan kotiin, jos hoidettavaa ei ole mahdollista jättää yksin kotiin.

Lomitus lyhytaikaishoidossa

Tukimuodon saamisen edellytys on avuntarpeen selvittäminen, minkä tekee kunnan käsittelijä. Tuesta maksetaan vuorokausimaksu.

Apuvälineet

Jokapäiväistä elämää voi helpottaa erilaisilla apuvälineillä tai muilla teknisillä ratkaisuilla, esimerkiksi turvahälyttimen avulla. Apuvälinemääräyksen voi kirjoittaa toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai terveydenhoitaja (distrikssköterska)

Omaiskahvila

Omaiskahvila on tapaamispaikka omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen.

Jos haluat tietää lisää tukimuodoista tai sinulla on tarve jollekin muunlaiselle tuelle ota yhteyttä kunnan omaistukivastaavaan. Me voimme auttaa.

Meillä on vaitiolovelvollisuus ja kohtelemme kaikkia arvostavasti ja lämmöllä.

Annelie Lindberg
Puhelin: 0584-47 33 98
Matkapuhelin: 070-386 76 35

Carina Axelsson
Puhelin: 0584-47 31 20

Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson