Laxå kommun
Laxå kommun

Babycafé

Coronapandemi

Under coronapandemin så är denna verksamhet vilande, men delta gärna på öppna förskolans utomhusverksamhet.

För förälder med barn 0-18 månader, erbjuder vi babycafé där du träffar andra föräldrar med barn i samma ålder.

Fokus ligger på att träffas, prata om barns utveckling och ha det trevligt över en fika. Fika till självkostnadspris.

Vi har sångstund kl. 9.30. Sången hjälper barn att utveckla språket, motoriken och rumsuppfattningen. Det kan hjälpa barnet att slappna av, och genom sinnesintryck och rörelse utvecklas kroppsmedvetandet.

Välkomna på tisdagar kl. 9.00-12.00.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving