Laxå kommun
Laxå kommun

Stängningsdagar från

kl. 15.00

En eftermiddag per månad stänger kommunens förskolor, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg kl 15.00 för samverkansgrupp (personalkonferens). Det innebär att föräldrar som har barnomsorg vid någon av dessa verksamheter ska hämta sina barn senast kl 15.00.

Hösten 2021
Vid Saltängen, Lindåsen och Junibacken gäller följande datum:
Måndag 30 augusti
Måndag 4 oktober
Måndag 8 november
Måndag 29 november

Vid Finnerödja och Tived gäller följande datum:
Måndag 6 september
Måndag 11 oktober
Måndag 15 november
Måndag 6 december

Om du som förälder inte kan sluta ditt arbete eller på annat sätt ordna hämtning av barnet kl.15.00 ska detta meddelas rektor senast två veckor före aktuell stängningsdag. Vi tackar alla föräldrar för att ni på detta sätt hjälpt, hjälper oss att få en bättre arbetsmiljö.

Skolledning och personal

Till föräldrar som har barn i den Allmänna förskolan
Den Allmänna förskolan för 3-5-åringar följer skolans läsår.
Se läsårstider.
OBS att förskolans studiedagar inte alltid sammanfaller med skolans studiedagar.

Ledigheter enligt läsårstiderna gäller de barn som deltar i avgiftsfri förskoleverksamhet under 3 timmar per dag. Barn som har tillsynsbehov på grund av föräldrars arbete eller studier följer dock sitt ordinarie schema.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl