Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Lindåsens förskola

Junibackens förskola och pedagogisk omsorg

"Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg." .

På förskolan Junibacken har vi en åldersintegrerad avdelning med barn 1-5 år under förmiddagarna och 1-10 år på eftermiddagarna när pedagogisk omsorgsbarnen kommer från skolan.

Vi är nu omcertifierade enligt Grön flagg och vi kommer att fortsätta att jobba med Grön flagg. Vi är i full fart med Babblarna. Jobbar både med de gamla och de nya Babblarna.

Vi arbetar för att få ett gott samarbete med hemmen med en öppen dialog och för att skapa tillit mellan barn, föräldrar och personal.

Föräldrasamverkan sker genom brukarråd, föräldramöten, föräldrafika, och den dagliga kontakten som sker vid lämning och hämtning.

Vi försöker arbeta med många olika arbetssätt och låter barnen prova sig fram och styra mycket själva över sin dag. Vi skapar och konstruerar, vi sjunger och dansar, vi experimenterar och vi är ute minst en gång om dagen. Vi lär genom att leka och det viktigaste vi gör är att ha roligt.

Med vänlig hälsning
Personalen på Junibacken

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse för förskolor, skolor och gymnasium som aktivt arbetar och prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete.

Vi är nu omcertifierade enligt Grön flagg för 6:e året i rad.

Rektor:
Ellen Sundh
0584-47 32 83

Biträdande rektor:
Caroline Kurtti
0584-47 32 85

Administration förskolan och pedagogisk omsorg
Handläggare
Madeleine Larsson
0584-47 31 80

Postadress:
Laxå kommun
Förskolan Junibacken
695 80 Laxå

Besöksadress:
Edevägen 6, Hasselfors
0584-47 33 64
072-503 48 88

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl