Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
SaltängsskolanFörstora bilden

Saltängsskolan

Saltängsskolan ligger i centrala Laxå, norr om E 20. Det är en hälsofrämjande skola där vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull för elever, personal och föräldrar. På skolan finns drygt 200 elever i förskoleklass-årskurs 3 och skolbarnomsorg.

Den pedagogiska personalen är indelad i arbetslag och består av lärare, speciallärare, förskollärare och fritidspedagoger. I våra elevgrupper arbetar vi flexibelt med struktur och kvalitet. Vi arbetar aktivt med individuella utvecklingsplaner och vid behov åtgärdsprogram.Utvecklingssamtal hålls två gånger per läsår.

Skolan har en mycket god struktur för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det finns en speciallärare på skolan samt en specialpedagog som arbetar i hela kommunen. Elever som är i behov av svenska som andra språk får extra stöd.

Saltängsskolan har tillsammans med elever och föräldrar arbetat fram gemensamma grundvärderingar. På skolan visar elever och alla vuxna respekt för sina kamrater och medarbetare, genom att ta hand om varandra och bidra till god kamratskap och arbetsro.

Skolan har en aktiv elevhälsovård och ett Trygghetsteam med en framtagen Trygghets- och Likabehandlingsplan för det förebyggande arbetet.

Då skolan ligger i en naturskön miljö förlägger vi olika aktiviteter utomhus.
Saltängsskolan har deltagit i ett klimatpilot-projekt som nu har övergått i ett arbete med miljöfrågor och aktivt arbete i miljödiplomering.

Ledighet beviljas med stor restriktivitet de veckor nationella proven genomförs i årskurs 3, 6 och 9.

Datum för nationella prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rektor:
Annie-Frid Johansson
0584-47 31 75

Biträdande rektor:
Ann-Sofie Larsson
070-359 45 55

Administration:
Administratör
Hanna Engvall
0584-47 35 20

Postadress:
Laxå kommun
Saltängsskolan
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 24 A, Laxå
0584-47 32 53

Vaktmästare
0584-47 32 54

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl