Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Bild på Ramundergården.

Boende

I Laxå kommun finns ett särskilt boende, Ramundergården. Inom Ramundergården ryms avdelningar både för somatikvård och demensvård. Boendet ligger i centrala Laxå, och har åtta avdelningar. 

På Ramundergården har du tillgång till den omvårdnad och omsorg du behöver dygnet runt.

Inom Ramundergården finns även viss förebyggande verksamhet.

Särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform som är speciellt anpassad för personer med stora omvårdnadsbehov.

Ett av social- och omsorgsnämndens mål är att äldre personer, så länge som möjligt, ska kunna bo kvar i sitt hem. För de som trots olika former av vård och stöd inte klarar av detta, kan särskilt boende vara ett alternativ.

Vård och omsorg i särskilt boende är alltid behovsprövat, och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan görs till biståndshandläggarna som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Äldreomsorgen
695 80 Laxå


Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson