Laxå kommun
Laxå kommun

Demensvård

I Laxå kommun har vi ett demensteam som kan ge stöd och vägledning då det gäller minnesrelaterade problem.

Har du funderingar om dig själv eller någon anhörig? Du kanske känner att något inte stämmer. Kontakta oss när du vill prata med någon eller behöver stöd. Demensteamet består av en anhörigstödjare och en sjuksköterska.

Vi kan informera om hur demensvården i Laxå är uppbyggd, vilken hjälp och vilka stödåtgärder som finns för dig och dina närstående. Vi samarbetar med vårdcentralen och frivilliga organisationer. Vi vill sprida information och kunskap om demenssjukdom.

Demenssjukdom innebär ett annorlunda liv, men du är inte ensam. Rätt diagnos är viktigt att få tidigt, för att rätt behandling och stöd ska kunna sättas in. Med rätt stöd, struktur, bemötande och hjälpmedel kan personer med demenssymtom bo kvar längre i det egna hemmet.

Demenssjuksköterskans arbetePDF

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-10-29 10.50

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Demensteamet
695 80  Laxå

Demenssköterska:
Carina Axelsson
Tfn: 0584-47 31 20

Anhörigstödjare:
Annelie Lindberg
Tfn: 0584-47 33 98

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.