Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Demensvård

I Laxå kommun har vi ett demensteam som kan ge stöd och vägledning då det gäller minnesrelaterade problem.

Har du funderingar om dig själv eller någon anhörig? Du kanske känner att något inte stämmer. Kontakta demensteamet när du vill prata med någon eller behöver stöd. Teamet består av en anhörigstödjare och en demenssjuksköterska.

Demensteamet kan informera om hur demensvården i Laxå är uppbyggd, vilken hjälp och vilka stödåtgärder som finns för dig och dina närstående. Kommunen samarbetar med vårdcentralen och frivilliga organisationer.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
695 80  Laxå
Växel. 0584-473100

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson