Laxå kommun
Laxå kommun

Diarium och arkiv

Diarier och ärendehanteringssystem är centrala och viktiga verktyg för att kunna registrera och återsöka ärenden och handlingar.

Den information som skapas i offentlig sektor regleras av lagstiftning som ska säkerställa att informationen är ordnad, tillgänglig och bevaras för att alla ska kunna ta del av den nu och i framtiden. Ett diarium är ett register där inkommande och utgående handlingar registreras. I Laxå kommuns diarium hittar du handlingar som är inkomna till, upprättade av eller som har skickats från kommunen.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kontaktuppgifter:

Postadress:
Laxå kommun
Arkiv
695 80  Laxå
E-post: Kommunarkivet

Kontaktuppgifter:
Arkivet
Tfn: 0585-489 70

Kommunsekreterare:
Tfn: 0584-47 31 02