Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Möten och protokoll

Du kan få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunen genom att läsa kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller de olika nämnderna.

På denna sida redovisar vi också de revisionsrapporter som revisorerna tagit fram.

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, styrelse och nämnder är under år 2024 följande:

Kommunfullmäktige: 14 februari, 24 april, 19 juni, 18 september, 16 oktober och 20 november.
Kommunstyrelsen: 27 februari, 2 april, 7 maj, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 29 oktober och 3 december.
Samhällsutvecklingsutskottet: 17 januari, 14 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 20 november och 11 december.
Barn- och utbildningsnämnden: 12 februari, 25 mars, 22 april, 27 maj, 26 augusti, 23 september, 21 oktober och 25 november.
Social- och omsorgsnämnden: 20 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 22 oktober och 26 november.
Valnämnden: 29 februari, 12 juni och 19 september.

Kallelser

Inför sammanträden så skapas en kallelse som innehåller punkterna på mötet samt en sammanfattning och förslag till beslut. Dessa kan du ta del av cirka en vecka före mötet. De punkter som innehåller sekretess redovisas inte. Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden finns på kommunens anslagstavla en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Du kan få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunen genom att läsa protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller de olika nämnderna. Bläddra i mappstrukturen nedan för att hitta dokumentet du söker.

Revisionsrapporter

De förtroendevalda revisorerna granska kommunstyrelse och nämnder löpande under året. Efter granskningarna så överlämnas en revisionsrapport till granskad nämnd samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Alla rapporter redovisas här och är uppdelade på de granskningar som görs av delårsrapport samt årsredovisning, vilka är obligatoriska, samt övriga granskningar.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson