Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Samverkansgrupper

Kommunen samverkar med olika grupper i kommunen. Information om dessa samt minnesanteckningar redovisas under respetive samverkansgrupp.

Samverkansgrupp för seniorer

Samverkansgruppen för seniorer startade under våren 2019. I protokollet från kommunstyrelsen beskrivs samverkansgruppen på följande sätt:

Samverkansgrupp för Laxå kommuns seniorer ska ha tio ordinarie ledamöter varav två är kommunens representanter. Kommunens representanter utgörs av kommunstyrelsens ordförande och av kommunchefen, som leder mötena. Kommunens pensionärsorganisationer utser åtta ledamöter. Syftet med samverkansgruppen är i första hand ett utbyte mellan Laxå kommun och Laxå kommuns seniorer med fokus på utvecklingsfrågor och frågor som har särskild betydelse för äldre.

De organisationer som finns i Laxå kommun och som representeras i gruppen är följande: PRO samorganisatioen, SPF seniorerna samt SKPF.

Punkter för att utveckla gruppens verksamhet och funktion:

  • Syftet med gruppen ska i första hand vara att ur ett brett perspektiv informera, diskutera och samtala kring kommunens utveckling med Laxå kommuns seniorer. Laxå kommun vill ha ett utbyte med Laxå kommuns seniorer. Självklart ska frågor som särskilt berör de äldre i kommunen tas upp för information och diskussion.
  • Antalet ledamöter begränsas till totalt tio stycken. Två av dessa ledamöter representerar Laxå kommun. Kommunstyrelsens ordförande deltar på mötet. Kommunchefen leder mötet och är ansvarig för dagordning och minnes­anteckningar med mera.
  • Vid behov kallas andra tjänstepersoner till gruppens möten.
  • Om kommunchefen inte kan delta vid mötet utser kommunchefen en ersättare ur kommunens tjänstemannaorganisation. Motsvarande gäller för den politiska representationen.
  • Pensionärsorganisationerna fördelar antalet ledamöter mellan de olika organisationerna.
  • Ersättare från pensionärsorganisationerna deltar endast då ordinarie ledamot behöver ersättas.
  • Istället för beredning har pensionärsorganisationerna en arbetsgrupp som ger inspel till dagordningen.
  • Minnesanteckningar ska skrivas. Beslut och synpunkter ska följas upp och kanaliseras till rätt forum och instans.
  • Vid behov deltar andra tjänstepersoner och representanter för andra nämnder. I första hand ska det vara respektive nämnds ordförande som deltar.
  • Antalet möten ska vara fyra per år. Vid behov kan antalet möten utökas.

I samverkansgruppen för seniorer finns följande personer utsedda av organisationerna:
Ordinarie: Alice Sandström (PRO), Ulla Lundstedt (PRO), - (PRO), Gunnar Ekström (PRO), Kjell Wiberg (PRO), Kristina Wärn (PRO), vakant (SKPF) och Arne Augustsson (SPF).
Ersättare: Birgitta Persson (PRO), - (PRO, - (PRO), - (SKPF) och vakant (SPF).

Namn publiceras då samtycket lämnats. Det är anledningen till att det finns streck framför vissa organisationer.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson