Laxå kommun
Laxå kommun

Hemtjänst

Rätt att ansöka om bistånd i hemmet enligt socialtjänstlagen, har man om man inte själv, eller på annat sätt, kan tillgodose sina behov för att uppnå skälig levnadsnivå.

Det finns ingen ovillkorlig rätt att få bistånd.

För att ansöka om bistånd i hemmet vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en individuell bedömning av vilket bistånd du är i behov av.

Beslut

När du ansökt om bistånd i hemmet får du ett beslut av biståndshandläggaren. I beslutet står vilket bistånd du är beviljad. Om du inte beviljas det bistånd du ansökt om, kan du överklaga hos förvaltnngsrätten. Det kan biståndshandläggaren hjälpa dig med.

Vad kan du få för bistånd?

Det beror på vilka dina behov är (det du inte klarar själv). Biståndet du får syftar till att stärka dina resurser att leva ett självständigt liv. Personalen arbetar för att främja och stödja det du kan.

Information om de olika insatserna finns i broschyren till höger.

Vad kostar det?

Den som blir beviljad bistånd i hemmet betalar en hemtjänstavgift, som är individuell och styrs av förvärvs- och kapitalinkomster. På taxe- och avgiftsnämndens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om taxor och avgifter.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving

Björkhagen

Björkhagen

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Hemtjänsten
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.