Laxå kommun
Laxå kommun

Hemtjänst

Rätt att ansöka om bistånd i hemmet enligt socialtjänstlagen, har man om man inte själv, eller på annat sätt, kan tillgodose sina behov för att uppnå skälig levnadsnivå.

Det finns ingen ovillkorlig rätt att få bistånd.

För att ansöka om bistånd i hemmet vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en individuell bedömning av vilket bistånd du är i behov av.

Beslut

När du ansökt om bistånd i hemmet får du ett beslut av biståndshandläggaren. I beslutet står vilket bistånd du är beviljad. Om du inte beviljas det bistånd du ansökt om, kan du överklaga hos länsrätten. Det kan biståndshandläggaren hjälpa dig med.

Vad kan du få för bistånd?

Det beror på vilka dina behov är (det du inte klarar själv). Biståndet du får syftar till att stärka dina resurser att leva ett självständigt liv. Personalen arbetar för att främja och stödja det du kan.

Exempel på behov du kanske inte klarar själv, som personal kan hjälpa dig med:

Personlig omvårdnad:

Personlig hygien
Påklädning/avklädning
Uppstigning/läggning
Tillsyn

Service:

Matdistribution
Inköp av dagligvaror
Tvätt
Städning (två rum och kök samt badrum)

Annat stöd:

Ledsagning
Trygghetslarm för att snabbt få kontakt om något händer dig i hemmet.

Vad kostar det?

Den som blir beviljad bistånd i hemmet betalar en hemtjänstavgift, som är individuell och styrs av förvärvs- och kapitalinkomster. På taxe- och avgiftsnämndens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om taxor och avgifter.

Vilka lagar gäller?

Personalens arbete styrs av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Den senare innebär att all berörd personal i kommunen har tystnadsplikt.

Det är kommunens olika hemvårdsgrupper som utför biståndet, beroende på vart du bor i kommunen.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-10-02 10.33

Björkhagen

Björkhagen

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Hemvården
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Hemvårdsgrupp City
Tfn: 0584-47 33 52
Mobil: 070-511 64 76

Hemvårdsgrupp Söder
Tfn: 0584-47 33 51
Mobil: 070-691 68 25

Hemvårdsgrupp Björkhagen
Tfn: 0584-47 32 18 eller 47 32 19

Hemvårdsgrupp Finnerödja/Tived
Tfn: 0584-47 33 76

Hemvårdsgrupp Hasselfors
Tfn: 0585-44420

Vik. enhetschef för Björkhagen och Laxå city, söder

Biståndshandläggare
Paula Kihlberg
Tfn: 0584-47 32 66

Vakant
Tfn: 0584-47 32 63

Telefontid biståndshandläggare
Vardagar klockan 8.30-9.30