Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Par som fikar

Väntjänst

Väntjänst baseras helt på frivilliga insatser. På grund av ålder, funktionshinder, ohälsa, ensamhet eller annat skäl kan man behöva stöd av en annan medmänniska. Väntjänsten är ett komplement till den kommunala omsorgen och kan bistå i olika aktiviteter.

Exempel på aktiviteter kan vara att gå med på promenad, hjälpa till med sociala aktiviteter på äldreboenden, hjälpa till på Träffpunkt 18, vara ledsagare m.m.

Väntjänsten kan nås via Träffpunkt 18, både om du vill ha stöd eller om du vill anmäla ditt intresse för att hjälpa till i väntjänsten.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Väntjänsten, Träffpunkt 18
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 18, Laxå
Tfn: 0584-47 33 98

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson