Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Information om Europaparlamentsvalet 2024

Den 9 juni 2024 är det val i Sverige, till Europaparlamentet. Att rösta är det viktigaste verktyg du som medborgare har för att kunna påverka de politiska beslut som rör dig.

På Laxå kommuns webbplats kommer du att kunna läsa mer om det som specifikt gäller i kommunen under val.

Det finns fyra allmänna val:

 • till riksdagen
 • till regionfullmäktige
 • till kommunfullmäktige
 • till Europaparlamentet

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige kommer att hållas söndagen den 13 september 2026.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Nästa gång val till Europaparlamentet äger rum är söndagen den 9 juni 2024.

Vem har rätt att rösta?

Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen avgör om du har rösträtt, och vilket valdistrikt du hör till.

Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år,
 • är svensk medborgare och är eller har någon gång varit folkbokförd i Sverige.
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år,
 • är svensk medborgare och
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Vid val till region- och kommunfullmäktige har du rösträtt om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år,
 • är folkbokförd i kommunen och regionen och
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider och innehåller information om vilka val du har rösträtt i.

När behöver du röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat det, kan du få ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som är utlandssvensk får ett utlandsröstkort Länk till annan webbplats.

Olika sätt att rösta

Om du inte har möjlighet att rösta i vallokalen på valdagen, kan du förtidsrösta. Detta kan du göra mellan den 22 maj-9 juni 2024.

Du kan förtidsrösta i vilken som helst av landets förtidsröstningslokaler.

I Laxå kommun kommer det att finnas möjlighet att rösta på flera platser och tidpunkter under förtidsröstningsperioden.

Inför valet 2024 sker förtidsröstningen i Laxå kommun i följande lokaler, och tider.

Förtidsröstning

Kulturens hus, Skolgatan 7, Laxå

Datum

Datum

Datum

Öppettider

Måndag


27 maj

3 juni

14.00-18.00

Tisdag


28 maj

4 juni

9.00-13.00

Onsdag

22 maj

29 maj

5 juni

13.00-17.00

Torsdag

23 maj

30 maj

6 juni

10.00-14.00

Fredag

24 maj

31 maj

7 juni

11.00-15.00

Lördag

25 maj


8 juni

10.00-14.00

Söndag

26 maj

2 juni


10.00-14.00


1 juni - Sannerud, Tived

Öppettider

Lördag 1 juni - Sannerud Tived

Kl. 10.00-14.009 juni - Centralskolans matsal, Laxå

Öppettider

Söndag 9 juni - Centralskolans matsal, Laxå

Kl. 8.00-21.00


Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta, och kunna styrka din identitet

En väljare kan styrka sin identitet på tre sätt:

 • visa sin id-handling
 • vara känd av röstmottagaren
 • ha en person med sig som går i god för väljaren, då måste den som går i god visa sin
  id-handling

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalerna Laxå centrala, Laxå kanal samt Finnerödja har öppet mellan klockan 8.00-21.00 och Skagershult öppet mellan klockan 8.00-13.00 samt 17.00-21.00 den 9 juni 2024. När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden, och din röst läggs ner i valurnan.

Laxå kommun har fyra valdistrikt. Varje valdistrikt har en vallokal där du kan rösta under själva valdagen.

 • Laxå centrala – Kulturens hus, Laxå
 • Laxå kanal – Centralskolans matsal, Laxå
 • Skagershult – Hasselgården, Hasselfors
 • Finnerödja – Torget i Finnerödja skola

Ta med din ID-handling! Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar, måste då visa en id-handling.

Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Här finns adresser och öppettider till alla vallokaler. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud.

Se mer information på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst, till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be en röst­mottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta.

Tillgänglighet i lokalerna
Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning när du ska rösta, kan röstmottagarna ta emot rösten utanför lokalen.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, då kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Du bokar en tid för ambulerande röstmottagning under valperioden 22 maj-9 juni 2024. Den 9 juni måste bokning ske senast klockan 16.00.

För att boka ambulerande röstmottagare, kontakta under röstningsprioden valkansliet: 076-127 40 27

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta på ambassad och konsulat.

Läs mer hos Valmyndigheten om att rösta från utlandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så går rösträkningen till

Rösträkning sker dels i vallokalen och dels av valnämnden i kommunen.
Länsstyrelsen ansvarar för den slutgiltiga rösträkningen.

Preliminär rösträkning i vallokalen
När vallokalen stänger klockan 21.00 börjar röstmottagarna räkna alla röster som lämnats i vallokalen, och alla förtidsröster som levererats till valdistriktet. Detta resultat kallas valnattsresultat. Rösträkningen i vallokalen är offentlig och är öppen för de som vill följa förrättningen.

Preliminär rösträkning hos valnämnden
Onsdagen efter valdagen sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Där räknas de förtidsröster som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Där räknas också brevröster från utlandet och de förtidsröster som underkänts i valdistrikten granskas. Rösträkningen är offentlig.

Slutlig rösträkning
Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollräknar alla röster och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. Efter detta fördelas mandaten (platserna) mellan partierna, ledamöter och ersättare utses. Rösträkningen är offentlig.

Räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa medan den pågår på Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Röstmottagare

Att förordnas som röstmottagare är ett av de viktigaste uppdragen under ett val. Som röstmottagare ansvarar du för ordning i och runt vallokalen samt att röstmottagning, och rösträkningen på valnatten går till på rätt sätt.

Uppdraget som röstmottagare på valdagen
I en vallokal jobbar i genomsnitt sju röstmottagare, antal kan variera beroende på valdistriktets storlek. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och en vice ordförande, med resterande förordnade som övriga röstmottagare. Ordförande och vice ordförandena leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i, och i anslutning till vallokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden, hjälpa väljare som ber om det samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Uppdraget som röstmottagare i förtidsröstningen
Förtidsröstningen pågår 22 maj till 9 juni 2024.

I förtidsröstningen jobbar tre till fyra röstmottagare. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till röstningslokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

 • har fyllt 18 år senast valdagen
 • talar god svenska
 • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
 • inte kandiderar för ett parti i Laxå kommun
 • övriga språkkunskaper är meriterande

På förtidsröstningen tjänstgör du på olika tider både dagtid och kvällstid. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och skriva in i väljarförteckningen, hjälpa väljare skriva ut röstkort, samt hjälpa väljare som ber om det.

Ersättning och utbildning
Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.

Kontakt och frågor
Vid frågor kontakta valkansliet genom telefonväxel 0584-47 31 00.

Relaterade länkar

Valmyndigheten: Information om valåret 2024

Valkansli 076-127 40 27
E-post: Valnämnden

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson