Laxå kommun
Laxå kommun

Risk- och sårbarhetsanalys


Om det otänkbara blir verklighet...

Kommunen ska varje mandatperiod göra en analys av vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa, och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Det är en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisberedskap i kommunen. 

Dokumentet följer de föreskrifter som anges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt de mallar som tagits fram av länsstyrelsen och länets kommuner gemensamt.

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid (2006:544), ger kommunerna ett helt annat ansvar för säkerheten i respektive kommun än tidigare.
Allt elände som sker, drabbar förr eller senare en eller flera kommuner. Det är i kommunerna vi människor bor och verkar. Kommunerna bildar golvet i samhället. Utifrån detta golv, i ett underifrånperspektiv, ska den framtida säkerheten byggas.

Den idag gällande risk- och sårbarhetsanalysen för Laxå kommun, antogs av kommunfullmäktige den 16 september 2015, § 115.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-07-19 07.04

Kontaktuppgifter


Postadress:

Laxå kommun
Säkerhet och kris
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Säkerhetssamordnare
Maria Löfving
Tfn: 0584-47 31 76
Mobil: 076-135 78 58