Laxå kommun

Avlösarservice

Om du är anhörig eller familjehemsförälder till någon med funktionsnedsättning, har du möjlighet att ansöka om avlösarservice i hemmet. Kontakta biståndshandläggaren för mer information om hur du ansöker. Kontaktuppgifterna hittar du i vänsterspalten.

Vad menas med avlösarservice?

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få möjlighet till avkoppling, och möjlighet till aktiviteter utanför hemmet.

Avlösarens uppgift

Avlösarens uppgift är omvårdnad av den person som har funktionsnedsättning. Avlösarservice ska förts och främst ske i hemmet, och ersätta förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter.

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson