Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Individuell plan

Den enskilde ska alltid erbjudas en individuell plan.

Vad menas med en individuell plan?

En individuell plan kan beskrivas som den enskildes "karta", som ska ge en god överblick över planerade och beslutade insatser.

Planen ska styras av brukarens behov, önskemål och förutsättningar, och sätta upp ett antal mål. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad, och hur målet ska nås.

Den individuella planen är ett sätt för den enskilde att påverka sin situation.

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00


Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson