Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Beslut och verkställighet

Beslut om insats

När handläggaren gjort utredningen och du fått läsa den, ges du möjlighet att inkomma med synpunkter. Därefter fattas beslut om du beviljas insatsen eller inte. Oftast fattar handläggaren beslutet, men i vissa fall fattas beslutet av politiker i socialutskottet.

Hur lång tid tar det innan jag får beslutet?

Handläggaren arbetar så skyndsamt som möjligt, från det att din ansökan mottagits. Handläggningstiden kan som mest uppgå till fyra månader. Målet är att beslut ska fattas inom en månad, förutsatt att de intyg som krävs finns tillgängliga.

Vad händer sedan när beslut är fattat?

Om du beviljas den insats som du sökt, överlämnas utredning och beslut till personalen på LSS-verksamheten, som ser till att du får den hjälp du beviljats. Personal från LSS-verksamheten kommer då att kontakta dig, för planering av den beviljade insatsen.

Överklaga ett beslut

Om du inte beviljas insatsen, har du möjlighet att överklaga beslutet. Hur du överklagar, får du besked om när du får beslutet.

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00


Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson