Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Faderskap, föräldraskap

Om föräldrarna inte är gifta vid ett barns födelse, ska faderskapet fastställas enligt lag. Anledningen är att säkra barnets ursprung samt rätten till försörjning och arv. Socialtjänsten är ansvarig för att medverka till att faderskapet fastställs.

Faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver på en faderskapsbekräftelse. Underskrifterna bevittnas av två vittnen som utses av socialtjänsten. Föräldrarna måste kunna legitimera sig med körkort eller annan ID-handling.

Faderskapet kan fastställas innan barnet föds, eller efter barnets födelse. Skatteverket meddelar socialtjänsten om de barn som föds utan att modern är gift. Socialtjänsten tar kontakt med barnets mor och bokar tid för samtal. Oftast räcker det med ett samtal, men ibland kan man behöva träffas flera gånger.

Vill du veta mer om fastställande av faderskap, eller önskar du få faderskapet fastställt innan barnet är fött? Kontakta då individ- och familjeomsorgen. Kontaktuppgifter hittar du i vänsterspalten.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson