Laxå kommun
Laxå kommun

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo, och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Vi på socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kan hjälpa er med stöd och rådgivning i detta.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är frivilliga samtal för att föräldrar ska få stöd av samtalsledare i att komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge. De kan ges på individ- och familjeomsorgen eller på familjecentralen. Föräldrarna måste vara överens om att ha samarbetssamtal. Inga journalanteckningar förs och man registreras inte.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar kan skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge som godkänns av socialtjänsten. Avtal kan gälla tills vidare eller vara tidsbegränsade. Syftet är att hjälpa föräldrar att följa sina egna överenskommelser om barnen.

När tidsbegränsade avtal går ut gäller det som gällde innan avtalet skrevs. Beslut om att godkänna, eller inte godkänna, avtal om vårdnad, boende och umgänge kan inte överklagas. Akten hos individ- och familjeomsorgen sparas tills barnet fyller 18 år.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.