Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo, och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Vi på socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kan hjälpa er med stöd och rådgivning i detta.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är frivilliga samtal för att föräldrar ska få stöd av samtalsledare i att komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge. De kan ges på individ- och familjeomsorgen eller på familjecentralen. Öppnas i nytt fönster. Föräldrarna måste vara överens om att ha samarbetssamtal. Inga journalanteckningar förs och man registreras inte.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar kan skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge som godkänns av socialtjänsten. Avtal kan gälla tills vidare eller vara tidsbegränsade. Syftet är att hjälpa föräldrar att följa sina egna överenskommelser om barnen.

När tidsbegränsade avtal går ut gäller det som gällde innan avtalet skrevs. Beslut om att godkänna, eller inte godkänna, avtal om vårdnad, boende och umgänge kan inte överklagas. Akten hos individ- och familjeomsorgen sparas tills barnet fyller 18 år.

Informationssamtal vid vårdnadstvister

Från och med 1 januari 2022 börjar en ny lag om informationssamtal att gälla. Informationssamtalet ska genomföras med föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge med barnen.

Du kommer att kunna boka informationssamtal genom att kontakta familjerätten i Laxå kommun från och med 1 januari 2022. Du kommer att kunna boka både via telefon och via en blankett Pdf, 191.2 kB, öppnas i nytt fönster. som du fyller i och skickar till familjerättsenheten.

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna.

Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Exempel på sådant stöd:

  • SES - digital hjälp vid skilsmässofamiljer
  • Samarbetssamtal

Syftet med informationssamtalet är att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Båda föräldrarna deltar i informationssamtalet

Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, ange detta genom att kontakta familjerätten eller genom att ange det i samband med att du bokar samtalet. Särskilda skäl kan till exempel vara att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld eller att en förälder bor långt bort.

Du får ett intyg efter samtalet

Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit. Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn vid en tvist i domstol.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson